Tietosuojaseloste 1.1.2017
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä
Versatile Idea Oy

y-tunnus 2454349-9
Jokiniementie 46 B 96
00650 Helsinki
puhelin 040 525 0204

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Christian Jull

Rekisterin nimi
Versatile Idea Oy – verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Versatile Idea Oy:n verkkokaupan tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, palvelujen kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, käyttäjätunnus, salasana ja vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.